Miika Hämynen

Olen ehdolla Jyväskylässä kuntavaaleissa 2017. Ehdokasnumeroni on 144.

Lue alta vaaliteemojani ja näkemyksiäni:


Puhtaampi ja terveempi kaupunki

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii pikaisia ja konkreettisia toimia myös Jyväskylässä. Kaupungilla on jo ilmasto-ohjelma: sen täytyy näkyä käytännössä ja sen toteutumista pitää pystyä seuraamaan. Pyöräilynedistämisstrategia pitää jalkauttaa koko kaupungin organisaatioon. Lihasvoimalla liikkuminen vähentää päästöjä ja lisää asukkaiden terveyttä.

 • Joukkoliikenteestä, kävelystä ja pyöräilystä pitää tehdä selvästi houkuttelevampia tapoja liikkua kuin yksityisautoilusta.
 • Pyöräilyolosuhteiden parantamiseksi pyöräbaanoja on lähdettävä rakentamaan johdonmukaisesti yksi pidempi reitti kerrallaan.
 • Jyväskylän lähiseudulla on otettava käyttöön lähijunat. Pitkällä tähtäimellä keskustan, Palokan ja Tikkakosken välille pitäisi saada pikaratikka.
 • Kaupunkirakennetta pitää tiivistää ja palveluja tarjota juuri niissä paikoissa, joissa ihmiset liikkuvat.
 • Julkiset tilat pitää suunnitella siten, että ne kannustavat leikkimään ja liikkumaan.
 • Kivihiilen, turpeen ja öljyn poltosta pitää päästä eroon kaupunkialueella. Vaikuttaminen Jyväskylän Energiaan on tässä oleellista.

Kaupunkisuunnittelu on muutakin kuin peliä.


Taiteen ja kulttuurin kaupunki

Jyväskylä on täynnä laadukasta kulttuuria. Myös jatkossa on tärkeää, että julkisella rahoituksella tuotetun kulttuurin laatu säilyy ja siitä pääsisi nauttimaan yhä useampi. Jyväskylä on tunnettu arkkitehtuuristaan, teatteristaan ja jopa tieteiskirjallisuudestaan. Kaikenlaiset eri kulttuurin muodot ovat jatkossakin tervetulleita kaupunkiimme.

 • Kaiken julkisilla varoilla tuotetun kulttuurin tulee olla vapaasti saatavilla.
 • Kaupunginosien kulttuurilliset erityispiirteet pitää huomioida kaupungin yleiskaavassa.
 • Prosenttikulttuurin pitäisi olla säännönmukainen osa julkista rakentamista.
 • Yksityiseen, myös pienimuotoiseen, kulttuurintuotantoon pitää kannustaa ja purkaa teennäisiä raja-aitoja.
 • Kulttuuria pitää tuoda mahdollisimman paljon mukaan kaupungin tuottamiin palveluihin.
 • Laillisia katutaidepaikkoja pitää olla tarjolla riittävästi.

Kaupunkikulttuuri on muutakin kuin näytön tuijottamista.


Avoin ja yhteinen kaupunki

Jyväskylä noudattaa joten kuten julkisuuslain pykäliä, mutta ei vielä sen henkeä. Kaupunki avaa jo jonkin verran tietovarantojaan, mutta olemme vielä kaukana tavoitetilasta. Kaupunkitila pitää ”brändätä” yhteiseksi, jotta ihmiset muistaisivat omistavansa sen. Kaupungin osallisuusohjelmaa pitää hyödyntää kaikessa päätöksenteossa.

 • Kaupunginvaltuuston lisäksi myös kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokoukset pitää lähettää julkisesti verkossa.
 • Kunnan omistamiin yhtiöihin ja kuntayhtymiin pitää soveltaa julkisuuslakia.
 • Avoimuus on muutakin kuin pöytäkirjoja ja reagointia – se vaatii myös aktiivista toimintaa sen edistämiseksi.
 • Jyväskylään pitää luoda avoimen tiedon toimenpideohjelma, jotta kaupungin tietovarantoja lähdetään avaamaan suunnitellusti ja laadukkaasti.
 • Kun uutta asiaa aletaan valmistella, se pitää julkistaa saman tien, jottei kukaan pääse syyttämään salailusta.
 • Osallistavaa budjetointia pitää kokeilla ohjatusti ja antaa sen kautta ihmisille vaikutusmahdollisuus asuinalueensa palveluihin.

Avoin tieto on muutakin kuin julkisia päätösluetteloita.


Muutamia näkökulmia paikallisiin asioihin

Avovankila: Voidaan ottaa Jyväskylään. Ehdotettu tontti olisi paremmassa käytössä vankilana kuin ryteikkönä isojen teiden välillä.

Hippos: Vaatii yksityistä rahoitusta. Suunnitelma on kaupungin liikunnallisen profiilin mukainen. Mitkä ovat pitkän tähtäimen käyttökustannukset?

Lukiot: Resurssien yhteiskäyttö koulutuskuntayhtymän sisällä lukioiden ja ammattiopiston välillä on järkevää. Koska valtion rahoitus ei riitä, myös Jyväskylän (ja muiden kuntayhtymän kuntien) pitää rahoittaa lukiokoulutusta.

Konserttisali: Saa rakentaa (kaavakin sen sallii Paviljongin yhteyteen), mutta vain yksityisellä rahoituksella.

Maauimala/julkinen sauna: Saa rakentaa, mutta vain yksityisellä rahoituksella.

Rantaväylä: Kuten Ylen haastattelussa sanoin, bulevardisoitava ja täydennysrakennettava. Läpikulkuliikenne on samalla siirrettävä muualle keskustasta. Vaatii yhteistyötä myös valtion kanssa.

Sote-palvelujen sijainti: Tähänhän voi vastata sote-uudistuksen takia tällä hetkellä mitä vaan! Huhtasuon, keskustan ja Kuokkalan avosairaanhoidon palvelusetelikokeilua pitää laajentaa, jotta saamme aitoa tietoa päätöksentekoa varten.


Lisälukemista

Olen ollut mukana kirjoittamassa piraattien vaaliohjelmia, joten allekirjoitan näiden sisällön:

Lue lisää kirjoituksiani blogistani:

Oleellisimmat vaalikoneet:


Äänestä Miikaa Jyväskylässä numerolla 144

Ennakkoäänestys 29.3.–4.4.2017

Varsinainen vaalipäivä 9.4.2017

Kampanja käynnissä.

Jyväskylä on kaunis, nuorekas ja osaava kaupunki ja haluan, että se on sitä myös jatkossakin.

Oishan se kiva jos maailma olisi joskus valmis.