Piilovaalituesta avoimeen päätöksentekoon

Kaikki Piraattipuolueen ehdokkaat koko maassa ovat täyttäneet vaalirahoituksen ennakkoilmoitukset. Avoimessa hallinnossa kansalainen voi tietää, mitä ollaan päättämässä, pääsee vaikuttamaan päätöksentekoon jo varhaisessa vaiheessa ja saa selville, mitkä ovat päättäjien mahdolliset taloudelliset kytkökset. Ennakkoilmoitukset toimivat hyvänä näyttönä siitä, ketkä suhtautuvat avoimuuteen tärkeänä arvona, ja ketkä ovat oleellisesti kiinnostuneita vain siitä, että toimivat lain mukaisesti.

Ennakkoilmoituksissa näkyy rahallinen tuki, mutta on myös huomattava, että ehdokkaille valuu myös piilovaalitukea eri reittejä pitkin. Mielestäni olisi kuitenkin tärkeää, että puolueiden ja ehdokkaiden tukemista ei pidettäisi tabuna, vaan että se olisi mahdollista yrityksille, järjestöille ja muille yhteisöille täysin julkisesti ilman leimautumisen pelkoa. Näin pääsisimme eroon erilaisista tuen kierrätyskeinoista, joilla pyritään välttämään tuen todellisen antajan esille tulo.

Demokratiassa on tärkeää, että taloudelliset kytkökset ovat selvillä jo varhaisessa vaiheessa. Moni puolue ja ehdokas puhuu avoimuudesta, mutta kuinka moni todellisuudessa käyttäytyy sen mukaisesti? Jos tuleva päätöksentekijä jättää vapaaehtoisen ilmoituksen tekemättä, jää avoimuus vain sanahelinäksi. Miten voin luottaa siihen, että tämä ihminen ajaa todellisuudessa avointa yhteiskuntaa, jos henkilökohtaisetkin taloudelliset kytkökset jätetään piiloon?

Olen itse sitoutunut ajamaan avoimempaa hallintoa jo heti päätöksentekoprosessin alkuvaiheesta lähtien, ja se näkyy myös puoluevalinnassani. Tässä oma ennakkoilmoitukseni.

Valikoitujen yhteisöjen tuki

Arto Lampila Kansalaistoiminnankeskus Matarassa esittelemässä Piraattipuoluetta Monikulttuurikeskus Glorian vaalitorilla 5.9.2012.

Mielipidekirjoitus

Kansalaistoiminnankeskus Matara haluaa ”kehittää yhteistyötä eri toimijoiden välillä” sekä tarjota ”osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia säännöllisten kansalaiskeskusteluiden kautta”. Kuitenkaan kaikkien yhdistysten yhteiskunnallinen vaikuttaminen ei näytä kelpaavan Mataralle, joka jätti muut kuin nykyiset valtuustopuolueet, mukaanlukien Piraattipuolueen, vaalipaneelinsa ulkopuolelle.

Perusteluna paneelin rajaukselle esitettiin, että ”kysymyksenasettelu lähtee Jyväskylän kunnallipolitiikan näkökulmasta, jossain määrin menneen valtuustokauden arvioinnista.” Ei kai oikeasti kuvitella, että ainoastaan jo valtuustossa istuvilla ryhmillä voi olla kommentoitavaa kuluneen kauden tapahtumiin? Ei kai kukaan odota, että presidentinvaalien yhteydessä paneloimaan kutsuttaisiin ainoastaan istuva presidentti?

Haluaisimmekin kysyä: Mitä seuraavista kansalaistoiminnan keskuksen ilmoitetuista arvoista tälläinen ratkaisu parhaiten kuvaa?

  • Yhteisöllisyys: avoimuus, osallisuus
  • Tasa-arvo: oikeudenmukaisuus
  • Rohkeus: halu ja tahto tarttua uusiin asioihin, uteliaisuus

Yksi Piraattipuolueen keskeisiä tavoitteta Jyväskylässä onlisätä yhteistyötä kunnan, yritysten ja yhteisöjen välillä. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Kansalaistoiminnankeskus Matara tekevät paljon hyvää työtä uusien toimintamallien luomiseksi, mutta jotta uusia ideoita oikeasti pääsee syntymään, tarvitaan ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta hakea ajatuksia myös perinteisten rajojen ulkopuolelta.

Arto Lampila
Puoluesihteeri, Piraattipuolue r.p.

Miika Hämynen
Tiedottaja, Keski-Suomen Piraatit

Kun demokratia ei riitä

”Puolueiden” = partitiivi?

Avoin kirje Monikulttuurikeskus Glorialle

Jyväskylän Monikulttuurikeskus Gloria järjestää kuluvalla viikolla vaalipaneelin kuntavaaleihin liittyen. Paneeliin on kuitenkin kutsuttu keskustelemaan ainoastaan nykyisten valtuustopuolueiden edustajat. Omilla verkkosivuillaan Gloria mainitsee keskeisenä toimintamuotonaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen. Yhteiskunnallisesta vaikuttamistesta on tässäkin kyse, mutta millaisen kuvan siitä antaa kunnan rahoituksen varassa toimiva organisaatio, joka käyttää resurssejaan tukemaan nimenomaan jo valtuustossa istuvien kampanjatyötä? Tapahtuman mainoksissa on mukana myös RAY:n logo, joten vaikuttamistyöhön käytetään myös sieltä saatua avustusta.

Piraattipuolue oli mukana, kun 5.9. Gloriassa järjestettiin vaalitori. Tuolloin mainostettiin kovaan ääneen tämänviikkoista paneelia, jonka mainoksessa selkeästi lukee ”Puolueiden edustajat”. Emme arvanneet, että kutsu muuttuisi myöhemmin muotoon ”valtuustopuolueiden edustajat”, eikä näin koskisi kaikkia tuolloin esittäytyneitä puolueita.

Yhtenä perusteluna puolueiden valikointiin mainittiin että ”valtuustossa olevat puolueet ovat ne jotka voivat vaikuttaa asioihin joita haluamme edistää”. Kuntavaalien myötähän valtuuston kokoonpano saattaa muuttua radikaalistikin! Juuri nyt olisi tärkeää ottaa mukaan ehdokkaita laajalta pohjalta, jotta myös uusi valtuusto, mukaanlukien Piraattipuolue, osaisi tukea Glorian toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Tällä hetkellä vain 9 % suomalaisista kokee voivansa vaikuttaa kuntansa asioihin (TNS-Gallup, 2012). Sulkemalla vaihtoehtoja pois poliittisesta keskustelusta tämän kaltaisilla piilovaalituilla tuo lukema tuskin tulee nousemaan. Piraattipuolue haluaa edistää kaikkien vaaleissa ehdokkaita asettaneiden ryhmittymien tasapuolista kohtelua. Vain siten demokratia voi toteutua ja kansalaisten luottamus vaikutusmahdollisuuksiinsa kasvaa.

Arto Lampila
Puoluesihteeri, Piraattipuolue r.p.

Miika Hämynen
Tiedottaja, Keski-Suomen Piraatit