Kesän 2022 mietteitä

Kesälomalla on ollut jälleen ylimääräistä aikaa ajatella maailman menoa. Muutama nosto matkan varrelta.

Eläimet yhteiskunnassa -kirjan lukemisen jälkeen oli erittäin mielenkiintoista metailla mursu-uutisointia ja koko mursuilmiötä. Välillä mursuun suhtauduttiin itsenäisenä olentona, joka saa valita oleskelupaikkansa ja suuntansa vapaasti, toisalta taas välillä ihminen otti sankarin ja pelastajan roolia avutonta eläintä kohtaan.

Kirja sai jälleen kerran pohtimaan suhdettani eläinteollisuuteen. Vielä yliopistoaikaan salaatit olivat lautasellani vähemmistönä (”kyllä kasvavan miehen täytyy saada lihaa”). Olen kuitenkin sen jälkeen vähentänyt lihansyöntiä jo vuosia ensisijaisesti eettisistä syistä, ympäristösyiden tullessa hyvänä kakkosena. Viime vuosina, kun budjettiakaan ei ole tarvinnut niin paljoa tuijottaa, olen yrittänyt ostaa eettisemmin tuotettuja lihatuotteita silloin kun niille on ollut tarvetta. Täysvegaanista en menisi vielä hetkeen, sillä vaikka maito on muuttunut kaurajuomaksi, ulkokananmunat ja satunnaiset juustot ovat edelleen käytössä. Askelia ei voi ikävä kyllä ottaa tyhjiössä, sillä esim. lasten makumieltymyksiin on vaikeaa vaikuttaa.

Toinen mielenkiintoinen lukukokemus oli Pauliina Haasjoen esseekokoelma Himmeä sininen piste. Eläinteollisuus toki mainitaan, mutta Haasjoki pohdiskelee maailmamme suuntaa muistakin kulmista. Olemmeko yksin maailmankaikkeudessa? Onko näköpiirissä positiivisia tulevaisuuksia? Jääkö maapallolle mitään resursseja antroposeenin jälkeen? Tämä teos yhdistettynä kesän helleuutisointiin, ilmastokriisin vääjäämättömään ovelle kolkutteluun sekä ihmisen toimista aiheutuvaan sukupuuttoaaltoon ohjaa ajatukset väistämättä melko pessimistisille kierteille.

Potentiaalisiin tulevaisuuksiin liittyen olen noitunut monta kertaa sitä, kuinka moni asia olisi lopulta vain poliittisesta tahdosta kiinni. Päätökset sydäntäni lähellä olevista aiheista (kestävämpi liikkuminen ja logistiikka) eivät olisi lopulta monimutkaisia (lisää junia, parempaa pyöräilyinfraa, miellyttävämpää kaupunkiympäristöä…), mutta kantamat ovat niin pitkiä että mitään edistystä ei tunnu tapahtuvan. Pari hiljattain vastaan tullutta esimerkkiä omasta elämästä:

  • Mökistä vajaan viiden kilometrin päässä kulkee kymmenisen vuotta sitten isolla rahalla perusparannettu junarata, jolla ei kulje junaliikennettä. Bussiyhteyttäkään ei kesäaikaan käytännössä ole. Mökille oli käytännössä pakko mennä autolla. Vaihtoehtoisessa todellisuudessa tähtäisimme Sveitsin malliin, jossa käytännössä on rakennettu yhtenäiset säännölliset matkaketjut mistä tahansa mihin tahansa.
  • Kävimme Savonlinnassa. Viime käynnin jälkeen keskustasta on siirretty valtatie saarten pohjoisreunassa kulkevalle ohitustielle. Vanha (paikoin edelleen nelikaistainen!) tie on kuitenkin jätetty lähes sellaisenaan paikalleen sen sijaan että samassa yhteydessä olisi kavennettu ajoratoja reilusti ja parannettu kävelyolosuhteita, lisäten myös saarten sisäosien houkuttelevuutta. Nyt suurin osa turisteista liikkuu edelleenkin saarten reunamilla, joissa autoliikenne on vähäistä.

Hundred Rabbits -kollektiivi on inspiroinut monin tavoin. Rekka ja Devine ovat asuneet jo muutaman vuoden purjeveneessä ja luoneet digitaalista taidetta monin tavoin. Heidän ylläpitämillään sivustoilla (ml. GrimGrains-keittokirja) voi seurata seikkailuja ympäri maailmaa, perehtyä syvällisemmin ongelmiin, joita he ovat joutuneet ratkaisemaan matkan varrella sekä tutustua heidän näkemyksiinsä maailmasta. Varsin ”perinteisen Internetin” tyylistä sisältöä siis!

Kun he huomasivat, miten paljon energiaa ja jatkuvaa yhteyttä Internetiin nykyaikaiset ohjelmistot vaativat, he loivat minimalistisen uxn-arkkitehtuurin permacomputing-hengessä. Uxn:llä tehdyille ohjelmistoille voi luoda ajoympäristön (käytännössä siis virtuaalikoneen) hyvin pienilläkin resursseilla. Sovellukset eivät ole kovin monimutkaisia, mutta niiden ilmaisukyky on kuitenkin tarpeeksi voimakas, jotta niillä voi kirjoittaa tekstiä (vaikkapa uusia uxn-sovelluksia) ja luoda grafiikkaa tai musiikkia.

Ja vinkattakoon vielä että myös Neocitiesin kautta voi löytää uudelleen vuosituhannen vaihteen nettikokemuksen.

Tulevaisuusselontekoon vaikuttamassa

Osallistuin tänään JYYn kautta Tulevaisuusselonteko 2030 -raportin kasaamiseen, kun Jyväskylässä järjestettiin seminaari aiheella Hallinto mahdollistajaksi. Tilaisuuden aikana pyrittiin löytämään näkökulmia siihen, millaista on hallinto vuonna 2030; mitä toivotaan, mitä pelätään, ja mitä eri kansalaiset siltä haluavat. Keskustelua käytiin myös verkossa mm. Twitterin välityksellä.

Tilaisuuden avannut valtiovarainministeri Jutta Urpilainen toi esiin kolme tärkeintä asiaa, mistä hyvä hallinto koostuu: avoimesta datasta, joukkoistamisesta ja hyvästä työnantajuudesta. Se, mikä ei avauksesta mielestäni aivan täysin tullut esiin, oli se, miten nämä kolme asiaa nivoutuvat yhteen. Mitä enemmän avataan julkishallinnon kassakaappeja, sitä paremmin kansalaiset ja eri virastoissa töissä olevat ihmiset pääsevät vaikuttamaan omaan elämäänsä ja työympäristöönsä. Avoimen datan ja parviälyn avulla pystytään entistä paremmin löytämään hallinnon ongelmia, parantamaan toimintatapoja ja puuttumaan väärinkäytöksiin. Urpilainen puhui myös ”Wikipediamaisesta” lainsäädäntötyöstä; mikäli tämä halutaan toteutuvan vuonna 2030, pitäisi suunnittelutyön olla jo vauhdissa kun ottaa huomioon viime aikojen suuren kokoluokan julkisten IT-projektien laadun ja toimitusvarmuuden.

Tilaisuuden aikana myös Lyseon opiskelijoista koostuva porukka esitteli nuorten ajatuksia tulevaisuuden hallinnosta. He toivoivat jonkinlaista perustulojärjestelmää (puolustaen kuitenkin ”kivoja Kelan tätejä” :), pohtivat teknologian kehityksen vaikutuksia hallintoon ja vaativat hyvien käytänteiden löytämistä konkreettisten kokeilujen kautta. Itse yritin tuoda esille nuorison tavan vaikuttaa hajautetusti, ilman ylhäältä pakotettuja rakenteita:

https://twitter.com/MiikaHamynen/status/254113363922137088

Nuoret ovat tutkimusten mukaan aina vaan kiinnostuneempia politiikasta, mutta valitettavasti vain 6 % alle 25-vuotiaista kokee, että voi vaikuttaa kuntansa asioihin (TNS Gallup: Kansalaisten käsityksiä kulttuuripalveluista ja kuntahallinnosta 2012).

Ryhmätöissä pääsimme pohtimaan vanhusten tilannetta digitalisoituvan, avoimen hallinnon kanssa. Omat muistiinpanot jäivät kiivaan keskustelun lomassa vähiin (onneksi en ollut sihteeri), mutta tärkeimpänä nostimme esille seuraavan näkökulman osallistamiseen:

https://twitter.com/MiikaHamynen/status/254130399813447680

Tilaisuuden yhteydessä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa Urpilainen ehdotti avattavaksi myös Ylen arkistoja. Tämä olisi mielestäni erittäin hieno asia vapaan kulttuurin ja uuden luomisen kannalta, ja vähimmäisvaatimus verorahoilla tuotetulle palvelulle. Jatkotoimenpiteitä odotellessa.