”Peltipoliisi” Internetissä olisi massavalvontaa

peltipollariMielipidekirjoitus, ei julkaistu julkaistu Keskisuomalaisessa 15.9.2014

Kyberturvallisuusmessujen innoittamana Keskisuomalainen julkaisi uutisen, jonka mukaan Internetiin pitäisi saada oma ”peltipoliisi” seuraamaan tietyntyyppistä verkkoliikennettä turvallisuussyistä. Jutussa haastateltiin puolustusministeriön turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Virtasta, jonka mieleen verkon massavalvonta ei ole. Hän kuitenkin toivoi mahdollisuutta seuloa poikkeavaa verkkoliikennettä vakavien uhkien varalta.

Internetin toimintatavasta johtuen tällainen seulonta olisi väistämättä juuri jokaiseen verkon käyttäjään ulotettua massavalvontaa. Poikkeavan viestin löytäminen vaatii kaiken verkossa liikkuvan tiedon läpikäymistä. ”Peltipoliisi” olisi tietoinen jokaisen verkossa liikkujan yksityiselämästä: kenenkään viestintä ei olisi varmuudella suojattua, lähettäisi tämä sitten Facebook-viestejä työkaverilleen, katselisi lastensa syntymäpäiväkuvia tai sopisi tapaamisesta läheisen ystävän kanssa. Toimintamallia voisi suurelta osin verrata kirjesalaisuuden rikkomiseen.

Lainsäädäntö mahdollistaa jo nyt valtion elintärkeiden toimintojen suojaamisen myös sähköisesti. Televalvonnasta ja -kuuntelusta määrätään pakkokeinolaissa, ja uutisessa mainittujen uhkien (käytännössä terrorismin) torjuntaa varten epäillyn rikoksenvalmistelijan tietoliikennettä voidaan seurata oikeuden päätöksellä. Elintärkeitä tietojärjestelmiä ylläpitävät yritykset ja yhteisöt taas voivat seuloa omaa verkkoliikennettään ja torjua uhkia parhaaksi näkemällään tavalla sähköisen viestinnän tietosuojalain antamin oikeuksin. Peltipoliisiajattelutavan tavoitteena lienee ainoastaan päästä viestiliikenteeseen käsiksi jo varhaisemmassa vaiheessa, mutta samalla se jättää sivuun sen vaikutukset kansalaisten, yritysten ja muiden toimijoiden tietosuojaan.

Edward Snowdenin paljastusten seurauksena monet yritykset ovat pyrkineet pois Yhdysvalloista, jossa ne eivät pysty takaamaan käyttäjiensä tietojen turvallisuutta. Suomi kuuluu vielä toistaiseksi niihin maihin, joihin ne voisivat sijoittaa verkkoon pohjautuvaa liiketoimintaansa. Verkon tiukkeneva valvonta merkitsisi loppua näille ajatuksille – ja hävittäisi kansalaisten luottamuksen yksityiseen sähköiseen viestintään.