Ajatuksia yrittäjien vaalivalmennuksesta

Osallistuin tänään Keski-Suomen yrittäjien järjestämään vaalivalmennustapahtumaan. Kävimme läpi yrittäjien näkemyksiä siihen, miten kaupunkiamme voisi muuttaa kannustavammaksi yrittäjille ja mitkä heidän mielestään olisivat niitä keinoja, joilla kaupunkimme talous saataisiin terveemmälle pohjalle. Pääsin jopa ujuttamaan keskusteluun muutamia Piraattipuolueen teemoja, mikä tuntui laatikon ulkopuolisen lähestymistavan kautta ainakin piristävän tunnelmaa. Yrittäjien kuntavaalinäkemyksiä en ala tässä referoida kokonaisuudessaan, mutta nostan esiin muutaman ajatuksen, jotka mieleeni nousivat.

Tilaisuudessa korostettiin sitä, että Suomen tulevaisuus on lähinnä pienten ja keskisuurten yritysten käsissä. Todisteeksi tästä esitettiin graafeja, joiden mukaan pk-yritykset ovat lisänneet työntekijöiden määrää samalla kun suuret ovat lähinnä supistaneet. Olen samaa mieltä siinä, että pk-yritykset ovat äärettömän tärkeitä taloutemme elvyttämiseksi, mutta tärkeämpää on, mistä nämä yritykset syntyvät. Johtuuko kasvu pelkästä yritystoiminnan halusta vai ulkoistamisten ja säästöjen myötä synnytetystä pakkoyrittäjyyden trendistä?

Yrittäjät toivovat myös avoimuutta julkisen palvelutuotannon kustannuslaskelmiin, jotta voidaan varmistaa, ettei kunnalla ole epäreilua etulyöntiasemaa yrityksiin verrattuna. Olen samaa mieltä – mutta vaadin vastavuoroisesti myös niiltä yrityksiltä, joilta kaupunki palveluja ostaa, avoimuutta. Veronmaksajalla on oikeus tietää, mihin hänen rahansa käytetään, oli sitten palveluntuottajana kaupungin omistama tai yksityinen yritys.

Myös kaavoituksen ongelmia nostettiin esiin. Tässä suhteessa kuntavaaliohjelmastammekin löytyy vastauksia: vaadimme turhien rajoitusten, kuten pysäköintipaikkavaatimusten, poistoa. Joku oli keskustelussa huolissaan siitä, että keskusta-alueet näivettyvät ja kaupankäynti keskittyy suurempiin keskuksiin. Tähän voidaan puuttua kannustamalla pyöräilemään ja käyttämään joukkoliikennettä.

Lopuksi täytyy myöntää hitusen vasemmistolaisesti, etten ole halukas yksityistämään kunnan toimintoja suuressa määrin. En kuitenkaan vastusta yksityistämistä niissä tilanteissa, joissa julkinen puoli toimii tehottomasti. Yksityistämisissä täytyy pitää huoli siitä, että palveluiden taso ja työntekijöiden työilmapiiri ei huonone. Näistä ei varmastikaan aina pysty edes kaupunki varmistumaan.