Pysäytetään Urkintalaki

Leväperäisesti valtuuksia jakeleva Urkintalaki (HE 48/2008) alias Lex Nokia on laajasta kansalaisten ja oikeusoppineiden vastustuksesta huolimatta edennyt eduskuntaan saakka. Toteutuessaan lakiesitys

  • antaisi yrityksille ja yhteisöille poliisiakin laajempia valtuuksia vailla vastaavaa laillisuusvalvontaa,
  • murtaisi lähdesuojan ja rikkoisi näin Euroopan ihmisoikeussopimusta vastaan,
  • koskisi kaikkia yrityksiä ja yhteisöjä, joilla on oma viestintäverkko – teleyrityksistä sairaaloihin ja taloyhtiöistä yliopistoihin ja
  • tulisi valvottavaksi vain yhteisötilaajien omiin ilmoituksiin perustuen.

http://www.urkintalaki.fi

Vaikka yleisesti puhutaan, että Lex Nokia antaisi vain työnantajille mahdollisuuden tutkia yrityssalaisuuksien vuotamista sähköpostin välityksellä, todellisuudessa laki koskee kaikkea ip-pohjaista liikennettä; esimerkiksi yliopistoverkkojen ylläpitäjät pystyisivät tutkimaan, missä kaikkialla verkon käyttäjät netissä liikkuvat…

Mihin ja miksi tarvitsemme tällaista perustuslain vastaista järjettömyyttä?